EN
Reakce Albatros Media na situaci na Ukrajině

Reakce Albatros Media na situaci na Ukrajině

Evropa i celý svět čelí bezprecedentní humanitární krizi, kterou způsobil vpád ruských vojsk na území Ukrajiny. Nakladatelský dům Albatros Media i jeho majitelé věří, že prostřednictvím jednotného postoje, laskavosti i konkrétně cílené pomoci dokážeme tyto složité časy překonat.

Abychom pomohli ukrajinským občanům v nouzi, rozhodli jsme se učinit tyto kroky:

  1. Přímá finanční podpora. Celkem darujeme 6 milionů Kč, polovinu z toho Albatros Media, polovinu majitelé. 1 milion Kč z této částky darujeme Nadaci Albatros a 5 milionů Kč rozdělíme organizacím, které se situací na Ukrajině zabývají: v České republice Člověku v tísni, Organizaci pro pomoc uprchlíkům a Ukrajinské ambasádě, ve Slovenské republice pak Človeku v ohrození.
  2. Do uprchlických center a táborů nabídneme dětské knihy v ukrajinštině a ukrajinsko-české slovníky z našeho portfolia. Knihy vyrobíme a dodáme zdarma v množství dle zájmu příslušných organizací a dle počtu přicházejících uprchlíků.
  3. Polskému vydavateli, který od nás před časem licencoval polsko-ukrajinský slovník, nabídneme bezplatnou licenci na jeho dotisk a šíření v tištěné i elektronické verzi v neomezeném množství.
  4. Průběžně darujeme knihy řadě dalších subjektů. Za všechny uvádíme například Národní knihovnu Praha, která nás požádala o darování učebnic z řady Čeština pro cizince.
  5. Za současné situace dále pozastavujeme veškeré obchodní aktivity s ruskými a běloruskými subjekty, a to oběma směry: do těchto zemí nyní nechceme ani prodávat (licence, koedice), ani z nich nakupovat (nové licence). Tento krok děláme s těžkým srdcem, protože si uvědomujeme důležitost setrvalé kulturní komunikace. Knihy samozřejmě za současnou situaci nemohou, Albatros Media však nemá zájem generovat jakoukoliv marži na obchodování se zločinným režimem. Jakýkoliv obchod s ruským nebo běloruským subjektem (i soukromým) ve finále bohužel přinese příjem ruskému nebo běloruskému státu, například ve formě odvedených daní. Za současné situace nic takového nechceme dopustit – a to i za cenu obchodních ztrát.

Další velký objem pomoci pak realizujeme prostřednictvím Nadace Albatros. Jejím posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem v přístupu ke vzdělání. Toto poslání nyní budeme intenzivně naplňovat i směrem k uprchlíkům z Ukrajiny. Rozšiřujeme proto spolupráci s organizacemi, které budou pracovat s rodinami uprchlíků, konkrétně třeba s Platformou pro včasnou péči, jež sdružuje organizace podporující rodiny s dětmi od narození do 8 let. Na dodatečnou podporu těchto organizací vynaloží Nadace Albatros minimálně další 1,5 milionu Kč.

Albatros Media rovněž podporuje své zaměstnance, kteří se rozhodnou pomáhat individuálně. Věříme, že současnou krizi překonáme a společnými silami přispějeme k tomu, aby byla Evropa co nejbezpečnějším místem k životu pro všechny její obyvatele.

NAPIŠTE NÁM