EN

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA! DNES DOPRAVA ZDARMA A BESTSELLER OD JO NESBO JAKO DÁREK

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha, IČ 283 77 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 14206 (dále jen „Správce“ nebo „ Naše společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

 

• e-mail.

 

2. Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílaní obchodních sdělení -  budete jako první informován o našich novinkách a slevách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

 

3. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslettery.

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: [email protected] nebo dopisu na adresu našeho sídla.

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Naší společností. Osobní údaje však pro Naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. 

 

6. Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů, 

- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

 

 

V Praze dne 20.05.2018

NAPIŠTE NÁM