EN

Odpovědná společnost

Albatros Media a.s. stojí na zásadách svobodného a transparentního podnikání a společenské odpovědnosti, což se projevuje ve všech oblastech života firmy a jejího kontaktu se zákazníky, obchodními partnery a širokou veřejností.
Z vědomí, že náš úspěch není izolovaný a že z něho mohou mít prospěch i další subjekty v našem okolí, vycházejí i principy naší strategie v oblasti firemní odpovědnosti. Rozhodli jsme se naši podporu směřovat zejména na děti z vybraných cílových a věkových skupin a samozřejmě také na projekty na podporu čtenářství.

Základní priority Albatros Media a.s. v oblasti firemní odpovědnosti jsou:

  • Podpora institucí v oblasti vzdělávání, trávení volného času a zábavy dětí předškolního a školního věku - nakladatelství Albatros má z pozice své tradice i současnosti společenskou odpovědnost podílet se na výchově a vzdělávání dětí a dospívající mládeže také jinak než vydáváním knih.
  • Podpora institucí a jednotlivců v oblasti rozvoje čtenářství a budování vztahu ke knihám - nakladatelství skupiny Albatros Media by měla stát i v čele snahy přivést děti ke čtení jako základnímu předpokladu budoucí vzdělanosti.
  • Podpora nadaných dětí ze sociálně slabých skupin a institucí v oblasti vzdělávání.

Dlouhodobý zájem Albatros Media a.s. o děti ze sociálně slabých skupin a o instituce v oblasti vzdělávání vyvrcholil založením Nadace Albatros.

·        Jejím cílem je pomoci těmto dětem vyrovnat jejich znevýhodnění na pomyslné startovní čáře vzdělávací dráhy. Chceme podporovat přístup sociálně znevýhodněných dětí do běžných škol všech stupňů. Chceme pomoci, aby školní prostředí lépe naplňovalo potřeby všech dětí. Chceme podpořit větší rozmanitost na školách, ze které budou mít prospěch všichni jejich žáci i učitelé.

·        V současné době se snažíme podporu strategicky zacílit. Seznamujeme se s příklady dobré praxe, vyhledáváme ty, kdo naši pomoc nejvíce potřebují i nejlepší cesty, jak k nim podporu dostat.

Máte-li zájem o naši podporu, podrobnosti naleznete zde.

NAPIŠTE NÁM