EN

Marek Vácha

Marek Orko Vácha je římskokatolický kněz, biolog, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář v lechovické farnosti a farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětější trojice Salvátora. Působí jako přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na témata evoluční biologie a lékařské a enviromentální etiky. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor molekulární biologie a genetika a Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v Bruselu. Rád cestuje, účastnil se expedic do Antarktidy, jeho oblíbeným místem je Jižní Amerika. Svoji přezdívku Orko, který znamená Orlí oko, získal od skautského vedoucího Zdeňka Papouška v roce 1976 a používá ji ve svém občanském jméně. Je zastáncem myšlenky, že celibát pro faráře působící v terénu, kteří vedou farnost, by měl být dobrovolný.

NAPIŠTE NÁM