EN

Pavel Macháček

Pavel Macháček

Pavel Macháček

Pavel Macháček se narodil v roce 1962 v Praze a dětství prožil v Polabí. Studentská léta na Střední veterinární škole v Hradci Králové spojil s trampingem a romantika ho zavála i do Rychlebských hor, kde našel životní lásku. Jesenicko se tak před 40 lety stalo jeho novým domovem. Během svého života prošel řadou různorodých profesí, záliba v historii ho však nikdy neopustila. Je pracovníkem Vlastivědného muzea Jesenicka a věnuje se hlavně regionálním dějinám. Na svém kontě má např. publikace přibližující proměnu osídlení Jesenicka po druhé světové válce: Zmizelé Jesenicko I. – zcela zaniklé osady, Zmizelé Jesenicko II – téměř zaniklé osady, Zmizelé Jesenicko III. – poutní místa (ve spolupráci s Michaelou Neubauerovou) a jako autor nebo spoluautor se podílel na několika knihách o historickém vývoji jednotlivých obcí jesenického okresu. Výsledky svého bádání rovněž zveřejňuje na stránkách odborných a populárně naučných periodik.


NAPIŠTE NÁM